#CONCURS >>> La Ciutat i el Port

Des de COAIB.org  El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, convoca un concurs d’idees per a l’ordenació del contramoll (“Astilleros de Mallorca”, Llotja de Peix, Reial Club Naútic i Oratori de Sant Elm) del port de Palma. Objecte: L’objecte del present Concurs és l’aportació d’idees, a nivell d’avantprojecte, per a la reordenació dels espais … More #CONCURS >>> La Ciutat i el Port