#CONVOCATÒRIA >>> Alta socis

A la darrera assemblea extraordinària es va acordar concretar la figura del soci dins l’associació. Es va decidir que, a partir d’ara, i amb mides de progressiva aplicació:

  • Qualsevol persona major d’edat que ho desitgi pot demanar ser sòcia independentment de la seva professió.
  • Les assemblees i qualsevol consulta que els socis decideixin seguiran essent obertes a tothom amb dret a veu, però només els socis tindran dret a vot.
  • Els socis podran tenir preferència sobre els no-socis a les diferents activitats, segon es vagi indicant.
  • S’estableix una quota mínima de 20€ anuals per cada soci, podent ser una aportació superior si el soci desitja col·laborar d’aquesta forma amb l’associació

Per tal de començar a ser soci/sòcia de la JAM i gaudir de les condicions abans indicades, pots donar-te d’alta a partir de juliol de 2019 fent un ingrés de 10€ (per mig any, fins al 31 de desembre de 2019) al compte bancari de l’associació (ES27 3183 0700 4700 0152 6212) indicant al concepte “Soci/a de la JAM” i enviant còpia del rebut a la nostra adreça (jovesarquitectesmallorca@gmail.com) juntament amb les teves dades.