#ACTA >>> Assemblea extraordinària (18 de juny 2019)

Lloc: Centre Flassaders.
Assistents: 21 persones. 

1. INTRODUCCIÓ. Objectius de l’assemblea extraordinària: debatre el funcionament intern de la JAM, com encarar el futur de l’associació, prendre decisions que fa massa temps que anam arrossegant. La intenció és no sortir d’aquí sense haver votat i els resultats són inapel·lables.

Estructura de l’assemblea: introducció, informe JAM (15 minuts), resultat enquesta (15 minuts), torn obert de paraula (60 minuts), votacions (30 minuts). Voldríem ser transparents en les decisions en tot moment, se pot demanar torn de paraula, però agraïm que deixin xerrar durant la primera part. Durant el debat, ser concís. S’ha fet una primera proposta de votacions, però tot el que es vagi dient durant el debat, s’afegirà a les opcions o s’afegiran preguntes noves.

2. INFORME. Breu història: quasi tres anys des de la creació de la JAM, primer més dedicada a fer xarxa, a temes culturals, conferències. Una organització petita, formada per un grup de coordinació de 7 persones que es repartien les tasques, es creà un grup de WhatsApp per ser més àgils. Es feia la trobada mensual i una reunió de coordinació (on venia poca gent). Es van redactar els Estatuts i es van conformar com a associació, amb una Junta Directiva legalment constituïda, però que no exerceix el seus càrrecs més enllà de l’oficialitat que requereix (signatures, compte bancari). L’estructura sempre ha estat horitzontal i una veu mai ha estat per damunt de les altres.

Tot i que a les trobades sí venia molta gent, a les reunions de coordinació sempre hi assistia la mateixa poca gent.  Per això, fa poc més d’un any, a l’abril de 2018, a la primera assemblea extraordinària que fèiem ja constituïts, es va decidir fer assembles obertes, a principi de mes, i trobades culturals, a final de mes.

Amb el temps, però, la JAM va anar adquirint un caire més de lobby polític, va ser requerit per altres associacions, partits polítics i ha agafat un toc més polític que cultural o fer xarxa, objectius inicials de trobar-nos. Això ha comportat haver de posicionar-se en molts temes, i sempre ha estat possible i una decisió s’ha pogut posposar, s’ha decidit per assemblea. Quan determinats aspectes s’han hagut de decidir aviat, i no s’ha pogut arribar a l’assemblea, s’ha decidit a través del grup de coordinació que es va establir al principi, però que ha anat creixent. També es vera que no tothom que hi ha dins el grup, ara mateix coordina.

Això està malament, qui és la coordinadora per decidir damunt tota l’associació? I aquí arribam a una qüestió molt important: qui forma part de l’associació? Ara per ara, no té membres. Ningú o tothom forma part de l’associació. Tothom és benvingut, arquitectes, no arquitectes, joves o no tan joves. Decidir qui pot votar i qui no, és complicat, ja que no s’han establert límits. Fins ara, tothom que assistia a l’assemblea, amb veu i vot, contradient els Estatuts, decidia.

Ara per ara ja no hem de construir la JAM, ja funciona, ja és coneguda i escoltada per entitats, societat civil i polítics (arrel de Son Busquets, debat polític i altres manifests). Però sí que l’hem de reconstruir: hi ha gent que no s’hi troba a gust, que no comparteix segons quins aspectes o decisions que es prenen, i la JAM, com a associació, té la vocació d’incloure a tots els joves arquitectes de Mallorca. Per tant, les coses no van bé en l’organització interna.

Però sí que s’han de decidir coses: qui n’és membre? Hi ha requisits per ser membre? Quins? L’associació s’ha de finançar? Com? Com se prenen les decisions? A l’assemblea? A la Junta Directiva? Hi ha d’haver  una coordinadora? Si no n’hi ha, qui s’ha d’encarregar d’organitzar les activitats, respondre mails, fer les convocatòries? S’han d’augmentar els càrrecs electes? Hi ha d’haver representants? A què s’ha de dedicar la JAM? Visites i trobades culturals? A fer propostes polítiques? A muntar concursos? Com hem de fer donar veu als joves arquitectes, que n’era l’objectiu principal?

Moltes preguntes a les que cal donar resposta de manera unitària i establir de quina s’ha d’actuar com a associació. Per això es va realitzar aquesta enquesta que alguns heu contestat, per fer-nos una idea general del sentiment que hi ha al voltant de la JAM.

3. RESULTATS ENQUESTA.

Trobareu els resultats de l’enquesta fent clic aquí.

4. TORN OBERT DE PARAULA. El debat s’estructurà en 5 blocs: membres, finançament, representació, funcionament i futur. Tot i que es va anar tocant una mica tot, el debat girà entorn als dos primers blocs.

Pel que fa als membres es va discutir sobre una JAM oberta o una JAM petita, si hi havia d’haver-hi requisits per ser-ne membre i de quin tipus, si es podria votar presencialment o electrònicament, entre d’altres.

Al capítol de finançament es repartí una còpia de l’estat actual dels comptes de la JAM, i es va debatre sobre la quantitat de les quotes de socis i la periodicitat. També es tractà el tema de la guixeta inversa o el crowdfunding per a les activitats.

5. VOTACIONS. Per l’extensió dels diferents temes i l’interès en debatre, només es dugueren a terme les votacions dels dos primers blocs, anteriorment descrits.

En aquest sentit, l’assemblea acordà que s’establirà una quota mínima anual de 20 euros per ser-ne soci, sense cap tipus de requisit. Els socis, a més, tendran preferència sobre els no-socis a les diferents activitats.

Per tal de debatre sobre tots els altres temes que quedaren sense tractar, es convoca una assemblea extraordinària el pròxim dimarts, 25 de juny, a les 18:30 h. al Cassal Flassaders de Palma (carrer de la Ferreria, 10 – 07002 Palma). Es prega puntualitat.


2 thoughts on “#ACTA >>> Assemblea extraordinària (18 de juny 2019)

Els comentaris estan tancats.