#DEBAT >>> Preguntes del debat “La Palma que ve”

Debat polític amb els candidats a la batlia de l’Ajuntament de Palma
Divendres, 5 d’abril de 2019

INTRO (18:45 h). Benvinguda i agraïments als participants, públic, premsa, Flassaders…

PRESENTACIÓ JAM. El setembre de 2016 va néixer la JAM, Joves Arquitectes de Mallorca, fruit de la necessitat de conèixer-nos una vegada tornam de cursar els nostres estudis fora o arribam a l’illa per fer-hi feina i ens trobam amb les dificultats pròpies dels arquitectes novells. En aquest sentit, la JAM volia ser un espai per fer xarxa, per parlar de la nostra professió i posar en comú diferents problemàtiques, preocupacions o inquietuds relacionades amb la nostra professió.

Com a arquitectes, com a joves i com a persones amb esperit crític, ens interessam i volem dir la nostra sobre temes d’arquitectura, urbanisme, habitatge, patrimoni, model de ciutat i protecció del territori que ens preocupen i ens afecten al nostre dia a dia.

Evidentment hi ha diferents sensibilitats entre els integrants de la JAM, però hem establert un posicionament crític que entenem de mínims: la defensa d’una ciutat més verda i a escala humana, el respecte pel medi ambient, la inclusió social i l’ús de materials amb poca petja ecològica, així com revaloritzar l’arquitectura tradicional i pensar un urbanisme més inclusiu, amb perspectiva de gènere, amb més espai per a les persones i les bicis, pensant que el cotxe ha de deixar de tenir tant de protagonisme i on prevalgui l’interès públic front a l’especulatiu.

OBJECTIU DEBAT. Aquest debat ha estat organitzat des de la JAM amb l’objectiu de poder conèixer de primera mà quines propostes plantegen els diferents partits que opten a la batlia de Palma envers al model de ciutat i poder xerrar de les idees sobre urbanisme, mobilitat, habitatge i altres temes que creim que són claus per al futur de Ciutat. Esperam poder debatre en un ambient un poc més distès i familiar, des de el respecte per la discrepància, sense crispació i en positiu, del qual aspiram a arribar a alguns consensos que consideram claus i transversals.

El debat girarà al voltant de dos blocs temàtics: mobilitat/ urbanisme i habitatge/ turisme. Cada bloc s’iniciarà amb un temps on cada ponent podrà exposar breument les propostes del seu partit sense interrupcions i es tancarà amb un debat obert sobre els temes tractats on es podrà interpel·lar.

PRESENTACIÓ DELSCANDIDATS I PARTIT AL QUE REPRESENTEN. 

MOBILITAT I URBANISME (19:00 h). Al 2017 les Illes Balears tenien registrats 1.001.903 (1) vehicles alhora que hi havia censats 1.115.999 (2) habitants, donant com a resultat una ràtio de 898 automòbils per cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana estatal de 675 (1) vehicles per cada 1.000 habitants i de l’Europea, amb 505 automòbils per cada 1.000 habitants. A aquestes xifres se li ha de sumar una quantitat indeterminada, que s’estima en uns 50.000 (3), de cotxes de lloguer registrats a altres Comunitats Autònomes que a l’estiusón traslladats a Balears; i que durant aquesta estació superem de forma puntual els 2 milions d’habitants, 2.057.2044 (4).

Enguany som més habitants i més cotxes. Cada vegada amb més freqüència som testimonis directes o a través dels mitjans de comunicació dels embossos de trànsit als accessos o sortides de Ciutat, Via de Cintura o autopistes. En concret, la Via de Cintura suporta una mitjana de 188.682 (5) vehicles diaris.

El que fa uns anys era un fet puntual dels mesos d’estiu ha esdevingut un degoteig setmanal, fins i tot a l’hivern. A Palma veim a diari, especialment en les hores puntes, entrades i sortides d’escoles i dels llocs de feina, com les Avingudes es col·lapsen, arribant a la seva màxima expressió els dies plujosos d’estiu, quan s’activa l”’Operació Nigul”. Trobar aparcament per aquesta quantitat de vehicles és cada vegada més difícil i no hi ha una alternativa real d’un transport públic ràpid, eficient i amb alta freqüència que sigui atractiu per tal de deixar el cotxe a casa o senzillament no tenir-ne perquè no ens faci falta.

L’alternativa podria ser caminar o anar amb bicicleta però no sempre és fàcil, sovint amb voreres estretes o per la perillositat de circular amb bici per la calçada etc. Davant aquestes realitats, voldríem saber quines són les estratègies dels diferents partits per a la gestió i millora de la mobilitat de Palma.

 1. Hi haurà un augment o una reducció de la inversió en el transport públic de l’EMT i BiciPalma?
 2. Tendrà Palma un tramvia en acabar la propera legislatura o es descarta aquesta opció?
 3. Quina estratègia es seguirà amb la mobilitat ciclista/ VMP, es posaran nous carris bicis o s’eliminaran alguns dels existents? Quins?
 4. Veurem peatonalitzacions estratègiques de nous eixos cívics com NuredunaPere Garau o d’altres?
 5. Què es proposa per la gestió del trànsit de vehicles privats? S’optarà per aparcaments soterrats al centre o pel contrari, per aparcaments dissuasius a la perifèria?
 6. I com a arquitectes ens interessa saber, es proposaran concursos públics per a projectes urbanístics? Quins?

3 min per participant + 30 min. de debat lliure.
(En cas de que algun partit no enviï representant, el seu temps es repartirà de forma proporcionada entre els partits assistents).

HABITATGE I TURISME (19:55 h). Les Illes Balears és la Comunitat Autònoma on més esforç implica accedir a un habitatge en propietat: calen 16,5 (6) anys de salari brut mitjà íntegre per a la compra d’un habitatge de tipus mig. A la resta de l’Estat, la mitjana és de 7,7 (6) anys, menys de la meitat. En part, per l’alt preu els habitatges però també pels baixos salaris (la mitjana salarial a Balears és de 1.797€/mes (7), lleugerament per sota de la mitjana estatal de 1.842€/mes). Tot i això, cal remarcar que no es tracta del salari més freqüent, ja que el 50% (8) dels treballadors assalariats de les Illes perceben un salari brut mensual per davall de 1.061€. A les Illes el preu mig del mes de lloguer (9) se situa en 14,8€/m2 . Per fer-nos una idea, si ho aplicam a un pis de 60 m2 s’obté un lloguer de 888€/mes.

Una vegada analitzades totes aquestes dades, consideram que ens trobam davant una situació d’emergència habitacional.

 1. Quines mesures a curt i mig termini proposen els diferents partits per garantir l’accés a l’habitatge?
 2. Respecte als pisos turístics, es mantindrà l’actual regulació? Es farà més restrictiva? O es permetrà aquesta activitat a plurifamiliars?
 3. Hi haurà compra de més solars destinats a HPO? Que passarà amb les promocions en fase de projecte o ja iniciades, s’interrompran o es finalitzaran?
 4. Respecte a Son Busquets, un tema clau per la JAM, es modificarà el seu PERI per tal de conservar les naus? O es proposa mantenir l’actual? Amb quina densitat d’habitatge?
 5. Quines estratègies es proposen per a contenir els preus de lloguer i compra dels habitatges?
 6. Es proposaran concursos públics per a projectes d’HPO i edificis públics? Quins?

3 min per participant + 20 min. de debat lliure.

TORN OBERT DE PARAULA PEL PÚBLIC (20:35 h.) 

FINAL DEL DEBAT (20:55 h). 

(1) DGT “Parque de vehículos. Anuario 2017”.
(2) INE “Revisión anual padrón 2017”.
(3) Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares 2018.
(4) Diario de Mallorca, 2016.
(5) Conselleria de Territori i Infraestructures 2017.
(6) Sociedad de Tasación “Índice de Esfuerzo Inmobiliario Vivienda Nueva y Usada 3T 2018”. El índice se calcula, a nivel de Comunidad Autónoma, a partir del cociente entre el valor de mercado de la vivienda y los ingresos medios brutos anuales que publica el INE en su encuesta anual de estructura salarial.
(7) INE “Encuesta de estructura salarial 2016”.
(8) Agencia Tributaria “Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias del ejercicio 2017”. Total treballadors assalariats 518.580. Treballadors assalariats per sota de 1.61€: 258.235.
(9) Idealista “Informe de precios de alquiler 2T 2018” .

Fotografia: Agustí Cortés