#COMUNICAT >>> Paralitzada l’aprovació del PERI de Son Busquets

El procés de participació ciutadana promogut per l’Associació de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) demostra que el PERI 2011 és obsolet i provoca la rectificació de l’Ajuntament de Palma, que segons José Hila “en 4 mesos de legislatura no es podrà adaptar el Pla a les exigències ciutadanes”.

El concurs EXPLOTAM SON BUSQUETS! ha estat un procés de participació ciutadana promogut per l’associació de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM), amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), l’associació Taula d’Arquitectura (Td’A), el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Sant Cugat del Vallès (ETSAV-UPC) i ARCA.

El passat divendres, 25 de gener, es va inaugurar l’exposició de les 62 propostes presentades, amb la presència, entre d’altres, de l’Associació de veïns Cas Capiscol-Son Busquets; José Hila, tinent de batle d’Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge de l’Ajuntament de Palma; Joan Riera, gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma; Biel Horrach, director general d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma; Luís Corral, director General d’Ordenació Territorial de la CAIB; Llorenç Carrió, Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma; i Alberto Jarabo, cap de llista de Podem a l’Ajuntament. A l’acte es convidaren tots els grups polítics representats actualment a l’Ajuntament.

A l’exposició es varen poder veure els nou projectes premiats, complementaris entre si, que demostren l’interès i la viabilitat de modificar el PERI 2011. Les propostes presentades revelen que modificar la mobilitat prevista permet destinar part de la superfície asfaltada a zona verda, incrementant en 25.000 m² la superfície prevista al PERI. A més, també és possible conservar les naus preexistents mantenint tot el programa d’habitatge, terciari i equipaments que preveu l’Ajuntament i que sol·liciten els veïns.

Per tot això, les associacions de veïns i entitats ciutadanes presents, com Palma XXI, varen donar suport a aquest projecte. Tal com va expressar Biel González del Valle, president de l’Associació de veïns de Cas Capiscol, demanaran a l’Ajuntament “la modificació del projecte inicial, per tal que aquesta zona de Palma sigui un exemple d’urbanisme sostenible, a partir dels criteris de conservació, rehabilitació, autosuficiència energètica i confort pels residents i vianants.”

Davant aquesta situació, el tinent de batle d’Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge, José Hila, va declarar que “en 4 mesos no hi ha temps a aprovar el PERI”. D’aquesta manera es paralitza l’aprovació definitiva, i quedarà pendent de resoldre per a la legislatura vinent.

L’agrupació de Joves Arquitectes de Mallorca, les entitats col·laboradores i l’Associació de Veïns celebren i agraeixen que l’Ajuntament de Palma sigui sensible a la sol·licitud i aposti per una ciutat més sostenible.

L’exposició romandrà oberta al públic fins divendres 8 de febrer, de 08.00 a 21.00 h, a la Sala d’Exposicions de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.