#CONCURS >>> Explotam Son Busquets (TERMINI EXHAURIT. Comunicat)

20 de novembre de 2018

Exhaurit el termini de presentació de propostes pel concurs Explotam Son Busquets, organitzat per Joves Arquitectes de Mallorca.

A data de 20 de novembre de 2018 a les 14h, finalitzava el termini per a l’entrega de propostes del concurs EXPLOTAM SON BUSQUETS. En primer lloc, des de l’agrupació dels Joves Arquitectes de Mallorca, voldríem agrair la participació de tots els equips participants, així com de tots els col·laboradors que han fet possible que aquesta iniciativa sortís endavant.

Hem rebut, fins a les hores, un total de 62 propostes diferents procedents de Mallorca, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Sabadell, Sitges, València i Utrecht.

Malauradament, alguns dels equips han enviat la seva proposta a una direcció errònia: l’adreça fiscal de l’agrupació, i no a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, tal com s’indicava al punt 10 de les bases. Tot i així, intentarem rebre totes aquestes propostes (no podem assegurar res) i serà el jurat el què decidirà si s’accepten o no.

Gràcies a aquest concurs, la nostra pàgina web i xarxes socials han batut rècord de visites i interaccions dia rere dia. La pàgina on s’anunciava el concurs ha rebut un total de 1.489 visites, mentre que les bases en s’han descarregat 258 vegades en català i 123 cops en castellà. Han accedit a la cartografia disponible 258 persones, i 242 s’han descarregat les fotografies.

Els propers dies s’acabaran de rebre les propostes enviades per correu i agències de missatgeria, i un cop les tenguem totes, el secretari del concurs passarà a valorar si les propostes presentades s’adeqüen a les bases (termini, informació, sobres, anonimat, etc.). També s’anunciarà l’últim membre del jurat, elegit pels propis concursants. El pròxim 17 de desembre, el jurat del concurs es reunirà per deliberar els equips guanyadors, que es faran públics dia 20 de desembre, a través de les xarxes socials i la pàgina web de l’agrupació.

Per acabar, el darrer que podem fer és felicitar-nos/vos. La convocatòria ha estat tot un èxit, i de ben segur que de les 62 propostes presentades podrem extreure conclusions molt enriquidores per a Son Busquets. Així que, Ajuntament de Palma, el nostre consell és que us aneu preparant perquè s’atormenta una vecina.

Moltes gràcies a tots!