#ACORD >>> Concursos d’arquitectura

El passat 25 d’abril de 2018, l’assemblea dels Joves Arquitectes de Mallorca, arribà al següent acord:

ACORD DELS JOVES ARQUITECTES DE MALLORCA

En relació als jurats dels concursos d’arquitectura i urbanisme, l’agrupació dels Joves Arquitectes de Mallorca sol·licita al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears la incorporació de millores en aquest àmbit, en la línia de les aprovades pel Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Normas de selección de jurados de Madrid, 08/02/2018) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (a partir de l’aplicació de la Llei d’Arquitectura de Catalunya 07/2018) amb llistes obertes (que tothom que ho desitgi s’hi pugui presentar) i transparents (en els criteris de selecció i a l’abast dels col·legiats) on
s’incloguin, com a mínim, els següents punts:

 • Major nombre d’arquitectes de prestigi (amb un mínim de 2).
 • Dos terços dels membres del jurat han de ser arquitectes, reduint el nombre de càrrecs polítics o electes.
 • Paritat d’homes i dones.
 • Paritat de joves entre 30- 40 anys i majors de 40.
 • Paritat de membres locals i no-locals.
 • Llistes especialitzades, on els arquitectes de prestigi seleccionats destaquin en diferents àmbits: habitatge, urbanisme, equipament, docent, sanitari, escènic, etc.
 • Llistes pluridisciplinars en funció de les necessitats especifiques de cada concurs (ambientòlegs/biòlegs, arqueòlegs/ historiadors, artistes, enginyers, geògrafs, museòlegs, paisatgistes, sociòlegs, etc.).
 • Presència d’ecòlegs, ambientòlegs o experts en la matèria, si a les bases s’indica la sostenibilitat com a punt a valorar.
 • Presència d’un observador extern amb veu i sense vot per vetllar per la transparència del concurs.
 • No es requereix un membre de la junta del COAIB, els arquitectes de prestigi convidats en són la representació.
 • Composició del jurat indicada a les bases del concurs, amb el nom i llinatge de les persones que en formen part, sense abstraccions.

Per aquest motiu, sol·licitam la teva adhesió a aquest acord signant el següent formulari: https://goo.gl/forms/l6CojAqpJVT7Y0en2