Reunió amb el Regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma

El passat dilluns 26 de febrer, una representació dels Joves Arquitectes de Mallorca es va reunir amb el Regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, Joan Ferrer Ripoll, i la Directora General de Mobilitat, Josa Arola.

Des de la nostra part, vam expressar-los la nostra preocupació sobre temes d’actualitat que afecten la mobilitat de Ciutat, entre els que destacaren:

  • L’enllaç de la via connectora i els accessos al Coll d’en Rabassa.
  • L’escassa construcció de carrils bici durant aquesta legislatura.
  • La problemàtica del aparcament per a bicicletes a Ciutat.
  • La transformació a zona per a vianants de l’eix Pere Garau.
  • L’escassa operativitat de les línies de la EMT i les seves freqüències.

Per la seva banda, tant el Regidor com la responsable tècnica del departament, ens donaren les pertinents explicacions i el seu punt de vista i els detalls que poden escapar-se als ciutadans.

Els objectius de la Regidoria per aquest any són la urbanització del carrer Velázquez, ara per ara ja convertit en zona per a vianants; la construcció del carril bici entre la carretera de Valldemossa i el cementeri, a través del carrer Guillem Forteza i carrer Urugai; la transformació a Zona 30 dels barris del Rafal i el Vivero; així com l’itinerari ciclista del carrer de Binianar i el Camí Salard.

Pel que fa a Pere Garau, quedà clar que no es realitzarà durant aquesta legislatura, tot i ser un acord de l’Equip de Govern, per la mancança de tècnics per realitzar els estudis pertinents. De la mateixa manera, a finals de legislatura, 100 dels 180 autobusos que conformen la flota de l’EMT, molts d’ells amb més de 18 anys de vida i de gasoil, seran substituïts per busos de gas natural. La idea, un cop acabada la renovació de la flota, serà incorporar nous treballadors i augmentar les freqüències i crear i modificar línies per crear una xarxa de transport públic de qualitat, que mereixem tots els habitants de Palma i part forana. No obstant, això darrer és una previsió de futur que no veurem a curt termini.

Vam felicitar el Regidor, com no pot ser d’altra manera, pels encerts duts a terme: la gratuïtat dels busos fins als 14 anys, la creació del servei de bus nit, i la integració del transport públic de tota l’illa en el sistema tarifari, entre d’altres. No obstant, falten passes potents que marquin una política clara del Pacte de Cort cap a la mobilitat sostenible i efectiva.

El que quedà clar del nostre posicionament, és que cal una política ferma i contundent en favor d’incentivar el transport públic, l’ús de la bicicleta i el caminar, donades les curtes distàncies i l’orografia de Palma. El ciutadà s’ha d’oblidar del transport privat pels desplaçaments dins l’urbs, i això només s’aconseguirà creant una cultura sostenible a base de desestimular l’hàbit del cotxe, que actualment brilla per la seva absència.

 

DW-5EJaWAAAaZX-