Ofertes de feina al COAIB

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha publicat una sèrie d’ofertes de feina que poden ser d’interès pels joves arquitectes.

vKEwqKzs_400x400

CONVOCATÒRIA PLAÇA ARQUITECTE COL·LABORADOR EN PRÀCTIQUES PER ESCOLA COAIB

 • Requisits: col·legiat amb residència a Mallorca; antiguitat del títol inferior a 5 anys, si el treballador és menor de 30 anys no es tindrà en compte l’antiguitat del títol; bilingüe català-castellà; coneixements d’informàtica.
 • Característiques: contracte de 6 mesos, 20 hores/setmanals, 11.250 € bruts/anuals.
 • Competències: redacció de notícies i comunicats, nivell avançat en OfficeSuite (Word, Excel, Power Point, Acces) i programa gestió de bases de dades, habilitat i coneixements en disseny, capacitats organitzatives i de gestió.
 • Sol·licituds:  currículum acadèmic, professional, cursets i qualificacions especials, a secretariapalma@coaib.es.

 

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA D’ARQUITECTE COL·LABORADOR AMB EXPERIÈNCIA, PER A L’OFICINA D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA DEL COAIB

 • Requisits: col·legiat resident a Mallorca menor de 40 anys, antiguitat del títol igual o superior a 5 anys, coneixements i experiència en ordenació del territori i urbanisme, particularment referits a la normativa autonòmica i estatal.
 • Característiques: durada del contracte serà indefinida, una vegada superada la prova de dos mesos, 20 hores/setmanals, 1.276,38 € bruts/mensuals. El desenvolupament de les funcions pròpies del contracte serà compatible amb l’exercici de l’activitat professional.
 • Sol·licituds dirigides al President de la Demarcació Mallorca, on es farà constar el currículum acadèmic, professional, cursets i qualificacions especials.

 

CONVOCATÒRIA PLACES D’ARQUITECTE COL·LABORADOR EN PRÀCTIQUES PER A VISAT EN LES DEMARCACIONS D’EIVISSA I FORMENTERA, MALLORCA, MENORCA.

 • Requisits: col·legiat resident a Mallorca o Menorca o Eivissa i Formentera, antiguitat del títol inferior a 5 anys, si el treballador és menor de 30 anys no es tindrà en compte l’antiguitat del títol, coneixements d’informàtica, bilingüe castellà/català.
 • Característiques: durada de 6 mesos, prorrogable fins a un màxim de 2 anys, 20 hores/setmanals, 11.250,00 € bruts/anuals. El desenvolupament de les funcions pròpies del contracte serà compatible amb l’exercici de l’activitat professional.
 • Sol·licituds: dirigides al president de la Demarcació corresponent, on es farà constar el currículum acadèmic, professional, cursets i qualificacions especials. Els interessats les poden presentar personalment o per correu:
  • Demarcació Eivissa-Formentera: coaibeivissa@coaib.es.
  • Demarcació Mallorca: secretariapalma@coaib.es.
  • Demarcació Menorca: secretariamenorca@coaib.es.

 

Més informació a la web del COAIB: http://www.coaib.org/ca