#OFERTA >>> Convocatòria de plaça d’arquitecte col·laborador en pràctiques per EQE

Des de coaib.org

L’empresa EQE-Empresa Balear per a la Qualitat de l’Edificació S.A.U, obre un termini que finalitzarà el 28 d’abril de 2017 perquè els col·legiats interessats puguin presentar sol·licituds per a l’adjudicació d’un contracte en Pràctiques a desenvolupar en aquesta empresa del COAIB, en les seves oficines a Palma de Mallorca.

1.- Requisits:

  • Ser col·legiat del COAIB.
  • L’antiguitat del títol al moment de la contractació ha de ser inferior a 5 anys i edat inferior a 30 anys.
  • Es valoraran els coneixements d’informàtica i càlcul d’estructures.
  • Els interessats no poden haver estat objecte de cap altre contracte en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a 2 anys en virtut de la mateixa titulació.

En les sol·licituds signades i dirigides a EQE, es farà constar el currículum acadèmic, professional, cursets i qualificacions especials. Els interessats les poden presentar en l’oficina de EQE o per correu electrònic (carrer Rector Antoni Ferrer nº 24, Baixos, 07010 Palma – eqe@eqe.es – 971.22.10.40).

2.- Característiques del contracte:
– La durada del contracte serà de nou mesos. Inici el 3 de juliol de 2017.
– S’establirà un període de prova de 2 mesos.
– Dedicació orientativa: 20 hores/setmanals, distribuïdes en 4 h./5 dies, en horari de matins.
– Retribució: 812,50 euros bruts/mensuals.
– El desenvolupament de les funcions pròpies del contracte serà compatible amb l’exercici de l’activitat professional.

El procés de selecció, prèvia entrevista als candidats que compleixin els requisits, es resoldrà en un termini de 10 dies.