#CONCURS >>> Insòlit – Festival d’Intervencions Efímeres als Patis de Palma

L’INSÒLIT, Festival d’Intervencions Efímeres als Patis de Palma proposa promoure el ric patrimoni existent a través d’accions creatives efímeres.

L’INSÒLIT neix de la voluntat de donar resposta i posar en relació tres aspectes claus al nostre territori: la cultura, el patrimoni i la creativitat, focalitzant la seva acció a la ciutat de Palma, al seu Nucli Històric, on convergeixen aquests tres factors.

Objecte de la convocatòria
Els participants hauran de presentar una única proposta d’intervenció per a algun dels patis participants. Un jurat especialitzat triarà les quatre millors propostes d’entre totes les presentades, tenint en compte principalment la qualitat de les mateixes. Es tindrà també en compte la relació amb els espais construïts.

El concurs comprèn tant el disseny de la intervenció com a la seva posterior producció, muntatge i desmuntatge per part dels guanyadors.

Calendari
Data límit entrega: 2 maig a les 23:00
Muntatge: 10 i 11 juliol
Dates Festival: 12- 16 juliol

Participants
Podran participar tots els creadors a nivell individual o col·lectiu que presentin projectes d’intervencions efímeres dintre dels àmbits de l’art, el disseny o l’arquitectura.

Emplaçament
– Pati de Can Oms (Carrer de l’Almudaina, 7).
– Pati de Cal Compte de la Cova (Carrer del Sol, 3)
– Pati de Cal Marquès de la Torre (Carrer de la Portella, 14)
– Pati de Can Bordils (Carrer de l’Almudaina, 9)

Dotació econòmica
Cada proposta seleccionada rebrà 1200 € + IVA en concepte d’honoraris de disseny i producció de la intervenció (incloent muntatge i desmuntatge)

+ Informació:
Insolit Festival